Kliknij wybraną publikację aby przejść do strony zakupu

1.  Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce - Wydanie II rozszerzone
Waldemar Izdebski, Warszawa 2016     (stron: 200)
(...) Oddaję Państwu do rąk książkę, która z założenia miała mieć charakter praktyczny, popularyzujący w społeczeństwie dane przestrzenne wytwarzane przez powiaty i gminy w ramach swoich prawnych obowiązków i związane z nimi usługi sieciowe służące do udostępniania i prezentacji danych. Jak udało się zrealizować przyjęte założenia, ocenicie Państwo po jej lekturze. Jeśli w trakcie czytania nasuną się Państwu jakieś uwagi i sugestie, będę wdzięczy za ich przesłanie na adres waldemar.izdebski@gmail.com i obiecuję, że postaram się je uwzględnić lub odnieść się do nich w kolejnych wydaniach tej książki. (...)
Cena zakupu publikacji w postaci elektronicznej (PDF): 10.00zł + VAT

2.  Dobre praktyki wykorzystania danych przestrzennych w zarządzaniu gminą
Waldemar Izdebski, Zbigniew Malinowski, Warszawa 2016     (stron: 128)
(...)Książka, którą oddajemy Państwu do użytku, zbiera nasze wieloletnie doświadczenie w informatyzacji różnych rejestrów związanych z danymi przestrzennymi w ponad 1600 polskich gminach. Mamy nadzieję, że będzie przydatna przy planowaniu kompleksowej informatyzacji danych przestrzennych w gminach, które tematu informatyzacji jeszcze nie podjęły, i uzupełnieniu (zweryfikowaniu) wizji działań w gminach będących w toku informatyzacji.
Jeśli po lekturze będziecie Państwo mieli jakieś uwagi i sugestie, będziemy wdzięczni za ich przesłanie na adres waldemar.izdebski@gmail.com lub z.malinowski@gmail.com, a my obiecujemy, że postaramy się je uwzględnić lub odnieść się do nich w kolejnych wydaniach.
Cena zakupu publikacji w postaci elektronicznej (PDF): 10.00zł + VAT